Fagområder

Strafferett

Vårt firma har betydelig kompetanse og erfaring innenfor strafferett. Vi tar både forsvareroppdrag og oppdrag som bistandsadvokat. Advokat Odd Henning Svalheim er fast bistandsadvokat ved Sør-Østerdal tingrett, Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Advokat Iren Coucheron Johnsen er fast forsvarer for Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kontakt oss