Hurtig og effektiv juridisk bistand

Advokatfirmaet Consensus ANS

tilbyr juridisk bistand til private og næringsdrivende innenfor de fleste rettsområder, blant annet familie- og arverett, barnerett, entrepriserett, ekspropriasjonsrett, landbruksrett, selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold og strafferett. Mer informasjon om de enkelte områdene vi arbeider innenfor, finner du under Fagområder.

Vi legger særlig vekt på å yte hurtig og effektiv juridisk bistand av høy faglig kvalitet. Vi holder oss derfor oppdatert på rettsutviklingen innenfor hvert fagområde og på samfunnsutviklingen for øvrig.

Det er ofte hensiktsmessig og ikke minst avklarende at advokaten blir kontaktet tidlig, og gjerne før en tvist har oppstått, slik at man kan ivareta klientens interesser på best mulig måte. Hvis en sak skulle havne i retten, har våre advokater bred erfaring med å prosedere i rettsapparatet.

Vi har lokaler sentralt i Hamar og Kongsvinger. Kontaktinformasjon til ditt nærmeste kontor finner du under Kontakt.