Priser og vilkår


Vårt salær beregnes som hovedregel med utgangspunkt i medgått tid. Oppdragets art, dets verdi, størrelse og kompleksitet kan ha betydning for fastsettelsen.

Normalt ligger prisene fra kr. 1900,- til kr. 2300,- pr. time eks. moms for advokat og kr. 1750,- eks. moms for advokatfullmektig.

Firmaet har egne avtaler med enkelte organisasjoner hvor medlemmer har avtalt pris.

Timeprisen avtales særskilt for den enkelte sak, og fremkommer i oppdragsbekreftelsen.

Det vil påløpe 25% merverdiavgift på salæret. I forbindelse med saken, kan det i tillegg til salær, påløpe offentlige avgifter, rettsgebyrer og utlegg. Det kan tilkomme merverdiavgift også på utlegget. Saker faktureres normalt hver måned. Hertil kommer dekning av utlegg og kostnader.

 

Rettshjelpsdekning

Bil,- innbo- og villaforsikringer har normalt dekning for juridisk bistand. Denne dekker bare bestemte typer saker og vilkårene fremkommer i forsikringsvilkårene. I disse sakene må klienten betale en egenandel. Vi avklarer med forsikringsselskapet om din forsikring gir rettshjelpsdekning i din sak.

 

Fri rettshjelp

Dersom du er enslig og har inntekt under kr. 350.000,- brutto pr. år og formue som ikke overstiger kr. 150.000,-, eller er samboer/gift og dere samlet ikke har over kr. 540.000,- brutto inntekt pr. år, vil du/dere i enkelte tilfeller ha krav på fri rettshjelp. I  enkelte sakstyper har man også krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt.

Forutsetningen er blant annet at det er behov for advokathjelp og at saken er av en bestemt type, slik som samvær/bosted for barn, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse i husleieforhold, skifteoppgjør etter skilsmisse med mer. For mer informasjon om vilkårene for fri rettshjel, se Lovdata.no 

Ta kontakt med oss og vi avklarer om du har rett til fri rettshjelp og søker om fri rettshjelp hos statsforvalteren eller hos domstolen.