Fagområder

Selskapsrett

Vårt firma gir råd og veiledning til selskaper ved juridiske spørsmål. Vi bistår både ved etablering og avvikling av virksomheter og restrukturering av selskaper og virksomheter. Advokatene Odd Henning Svalheim og Iren Coucheron Johnsen benyttes som bostyrere av de lokale tingrettene i en rekke konkursboer hvert år.

Kontakt oss