Fagområder

Landbruksrett

Vårt firma gir råd og veiledning til private og næringsdrivende i landbruksrettslige spørsmål. Vi bistår blant annet i saker om deling av eiendom, konsesjon ved erverv av landbrukseiendom, boplikt etter konsesjonsloven og forpaktning.

Kontakt oss