Fagområder

Fast eiendoms rettsforhold

Vårt firma bistår klienter hva gjelder fast eiendoms rettsforhold, herunder saker vedrørende mangler ved eiendom, tomtefestespørsmål, spørsmål vedrørende rettigheter eller heftelser knyttet til fast eiendom, kjøp, salg, utleie og naborettslige spørsmål. Advokat Odd Henning Svalheim er tilknyttet advokat hos Huseiernes Landsforbund.

Kontakt oss