Fagområder

Entrepriserett

Vi bistår i forbindelse med valg av entreprisemodell, kontraktsforhandlinger og utforming av kontrakter. Vår erfaring er at god rådgivning på dette stadiet reduserer risikoen for at tvister skal oppstå under gjennomføringen.

Kontakt oss