Fagområder

Ekspropriasjon

Vårt firma bistår private klienter i saker hvor det offentlige ønsker å ekspropriere eiendom. Vi har særlig kompetanse på saker vedrørende skjønn og forhandlinger.

Kontakt oss