Fagområder

Barnevernsaker

Vi bistår private parter i barnevernsaker, herunder i spørsmål om omsorgsovertakelse av barn, tvangsplassering av ungdom i institusjon og i saker hvor hastevedtak er truffet. Arbeidet består både i rådgivning og i prosedyre for fylkesnemndene og domstolene. 

Kontakt oss