Fagområder

Barnerett

Vi bistår klienter i saker etter barneloven, herunder ved utarbeidelse av foreldresamarbeidsavtaler og under eventuell behandling i domstolene av spørsmål om fast bosted og fastsetting av samvær. 

Kontakt oss