Fagområder

Avtalerett

Vi har god kompetanse innenfor kontraktsrettslige spørsmål. Vi bidrar til at kontraktene tilpasses det konkrete avtaleforholdet og at kontrakten hindrer konflikter i størst mulig grad.

Vi har kontraktsrettslig erfaring innenfor mange rettsområder, herunder eiendomsforhold, selskapsrett, entreprise, overdragelse, leieforhold mv., for både private og næringsdrivende klienter. 

Kontakt oss