Fagområder

Arve/skifterett

Vi bistår i mange saker vedørende arv, herunder opprettelse og tolkning av testament og gjennomføring av arveoppgjør. Våre advokater benyttes også hyppig som bostyrere ved offentlig skifte hos de lokale tingrettene.

Våre advokater har bred erfaring med å bistå i oppdrag knyttet til odel.

Kontakt oss