Fagområder

Arbeidsrett

 

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål, herunder ansettelser og arbeidsavtaler, forhandlinger, oppsigelser og avskjed, virksomhetsoverdragelser, konkurranseklausuler mv.

 

 

 

Kontakt oss