Medarbeidere

Mari Enger Flobergseter

Advokat Mari Enger Flobergseter har erfaring innenfor flere ulike rettsområder, og har i særlig grad arbeidet med personvern, familie- og arverett samt oppgjørsoppdrag i forbindelse med overdragelse av fast eiendom. Hun har i tillegg arbeidet som saksbehandler i Gatejuristen og gjennom dette fått erfaring innen sosialrett. Flobergseter tar på seg oppdrag innenfor de fleste rettsområder.


2021- Advokat i Advokatfirmaet Consensus ANS

2018- Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Consensus ANS

2018-2018 Jurist/GDPR-koorinator i UnionConsult AS/WSP

2016-2018 Saksbehandler i Gatejuristen

2016-2017 Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med spesialfag idrettsjus

2012-2015 Bachelor i juss fra Høgskolen i Lillehammer