Medarbeidere

Iren Coucheron Johnsen

Advokat Iren Coucheron Johnsen startet som privatpraktiserende advokat i 2016. Hun har fra tidligere lang erfaring fra påtalemyndigheten, herunder som statsadvokat, politiadvokat og avsnittsleder. Hun har bred prosedyreerfaring – både fra tingrett og lagmannsrett. Gjennom sin tid som dommerfullmektig og som privatpraktiserende advokat har hun også erfaring fra en rekke områder innenfor privatretten, herunder saker vedrørende barnefordeling, skifte av felleseie etter samlivsbrudd, arveoppgjør og avtalerett, samt erfaring som bostyrer i konkursboer og dødsboer. Advokat Johnsen tar på seg oppdrag innenfor de fleste rettsområder og har særlig kompetanse på straffesaker og familiesaker.

Advokat Johnsen er fast forsvarer for Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Hun har også verv som fast bostyrer ved offentlig skifte av dødsboer for Østre Innlandet tingrett.

 


Fra 2016  Advokat i advokatfirmaet Consensus

2013-2016 Konstituert som statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter i til sammen 15 måneder

2008-2016 Politiadvokat/avsnittsleder i Hedmark/Innlandet politidistrikt

2009-2010 Lederutdannelse fra Politihøgskolen

2007-2008 Dommerfullmektig i Glåmdal tingrett

2000-2007 Politifullmektig/adjutant/advokat i Inntrøndelag og Hedmark politidistrikt

1994-1999 Cand jur fra Universitetet i Oslo med spesialfag i internasjonale menneskerettigheter, samt husleie- og boligrett