Medarbeidere

Lars Østby-Deglum

Advokat Østby-Deglum arbeider innenfor flere rettsområder, og har særlig kompetanse innenfor bygg- og entrepriserett, plan- og bygningsrett, fast eiendoms rettsforhold, ekspropriasjon og landbruksjuss, herunder odelsrett. Han arbeider også mye med selskapsrett, salg av større og mindre selskaper, kontrakt- og kjøpsrett.

Advokat Østby-Deglum har bred erfaring som prosessfullmektig for en rekke grunneiere i større ekspropriasjonssaker mot blandt annet kommunen og Statens Vegvesen. Han har også bevilling til å drive eiendomsmekling og yter bistand til å skrive kontrakt og forestå oppgjør i forbindelse med dette.

Advokat Østby-Deglum har bred erfaring fra landbruksvirksomhet og praktiske bygningsmessige forhold. Han har og har hatt en lang rekke tillits- og styreverv i foreninger og selskaper.


2010- Partner i Advokatfirmaet Consensus ANS

2007-2010 Ansatt advokat i Advokatfirmaet Campbell & Co AS

2005-2007 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Campbell & Co AS

2003-2005 Trainee hos advokat Knut Walter Larsen

2005 Cand jur fra Universitetet i Oslo med spesialfag selskapsrett, husleie- og boligrett og odelsrett.

Med oppgave: Odelsloven §§ 1 og 2