Medarbeidere

Odd Henning Svalheim

Advokat Odd Henning Svalheim har lang erfaring som privatpraktiserende advokat og politiadvokat/påtaleleder ved Hedmark politidistrikt. Svalheim tar på seg oppdrag innenfor de fleste rettsområder, og jobber i særlig grad med fast eiendoms rettsforhold, rådgivning for små og mellomstore virksomheter, selskapsrett, arv-/skifte-/familiesaker, konkurser, straffesaker, arbeidsrett og fri rettshjelpsaker.

Han er fast bistandsadvokat for Sør-Østerdal tingrett, Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Svalheim er tilknyttet advokat hos Huseiernes Landsforbund, og har tidligere vært fagansvarlig for Garanti Eiendomsmegling i Elverum og faglig leder for Notar Eiendom Hamar AS.

 


  • 2010- Advokat og partner i Advokatfirmaet Consensus ANS
  • 2008-2010 Advokat med egen praksis i Advokathuset Elverum
  • 2009-2010 Fagansvarlig Garanti Eiendomsmegling Elverum
  • 2008-2009 Faglig leder Notar Eiendom Hamar AS
  • 2001-2008 Påtaleleder/-sjef/politiadvokat Hedmark politidistrikt
  • 1999-2001 Advokat i Advokatfirmaet Dahl, Hamar
  • 1995-1999 Politifullmektig/politiinspektør Østerdal politidistrikt
  • 1990-1995 Cand jur fra Universitetet i Oslo med spesialfag husleie- og boligrett, samt EU-rett.
  • 1991-1993 Foreleser til grunnfag jus/1 avdeling jus Friundervisningen i Bærum
  • 1992-1993 Foreleser Merkantilt Institutt i Oslo