Medarbeidere

Odd Henning Svalheim

Advokat Odd Henning Svalheim har lang erfaring som privatpraktiserende advokat og politiadvokat/påtaleleder innen påtalemyndigheten. Advokat Svalheim tar på seg oppdrag innenfor de fleste rettsområder, og jobber i særlig grad med arv-/skifte-/familesaker, fast eiendoms rettsforhold, forretningsjus, rådgivning og bistand til små og mellomstore virksomheter, selskapsrett, arbeidsrett og straffesaker.

Advokat Svalheim har verv som fast forsvarer ved Østre Innlandet tingrett (rettssted Hamar og Eidsivating lagmannsrett). Han er også fast bistandsadvokat i samme domstol (rettssted Elverum og Eidsivating lagmannsrett). Videre har han verv som fast bostyrer ved offentlig skifte av dødsboer og felleseieboer for Østre Innlandet tingrett.

Advokat Svalheim er samarbeidsadvokat hos Huseiernes Landsforbund, og har tidligere vært fagansvarlig for Garanti Eiendomsmegling i Elverum og faglig leder for Notar Eiendom Hamar AS.

 


  • 2010- Advokat og partner i Advokatfirmaet Consensus ANS
  • 2008-2010 Advokat med egen praksis i Advokathuset Elverum
  • 2009-2010 Fagansvarlig Garanti Eiendomsmegling Elverum
  • 2008-2009 Faglig leder Notar Eiendom Hamar AS
  • 2001-2008 Påtaleleder/-sjef/politiadvokat Hedmark politidistrikt
  • 1999-2001 Advokat i Advokatfirmaet Dahl, Hamar
  • 1995-1999 Politifullmektig/politiinspektør Østerdal politidistrikt
  • 1990-1995 Cand jur fra Universitetet i Oslo med spesialfag husleie- og boligrett, samt EU-rett.
  • 1991-1993 Foreleser til grunnfag jus/1 avdeling jus Friundervisningen i Bærum
  • 1992-1993 Foreleser Merkantilt Institutt i Oslo