Kreves

Kreves

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Her skal du fylle inn informasjon om eiendommen som skal selges

Nå er vi klare for å begynne arbeidet med å skreddersy ditt eiendomssalg

Nå skal du sette opp ønsket bruk av salgsverktøy. Vi benytter Rekyl Production AS som leverandør av skreddersydd salgsverktøy til ditt boligsalg. Tjenestene blir betalt ved oppgjør eller etter 6 mnd.

Nå begynner det å nærme seg salgsklart, og det er viktig at du som oppdragsgiver er oppmerksom på at alt av salgsmateriell skal godkjennes av deg før et salg lanseres. Det er viktig at man er nøye med å lese korrektur, slik at kjøper får riktig og viktig informasjon i forbindelse med kjøp av din eiendom.

De neste punktene omfatter hva Ansvarlig megler skal gjøre for deg i salgsprosessen. Her skal du ikke sette kryss, men antall timer du ønsker å benytte megler. Det gjøres oppmerksom på at megler fører timer og at megler kan bruke mindre tid enn stippulert. Dersom det går mer tid, skal du som oppdragsgiver varsles om dette med informasjon om stippulert antall timer som vil påløpe utover det som er avtalt. Vår timesats er pt. kr. 1.350,- inkl. mva.

Vi anbefaler tegning av eierskifteforsikring når man skal selge bolig. Alle våre eiendommer selges med "as-is"-klausulen, om ikke annet er avtalt. Vår leverandør av eierskifteforsikring er Norwegian Claims Link.

 

Tegning av eierskifteforsikring forutsetter at det minimum foreligger en verdi- og lånetakst som ikke er eldre enn 6 mnd.

 

Premiesats 6 promille av salgssum ved salg av bolig med eget gnr./bnr.

GRATULERER

 

DU har nå skreddersydd ditt boligsalg.

 

 

Vi vil sette opp en oppdragsavtale om Eiendomsmegling iht. til dine ønsker.

Vi tar kontakt med deg for avtale om befaring av din eiendom, dersom du har valgt å benytte megler ved salg av din eiendom.

Advokatfirmaet Consensus ANS | Org nr: 995 152 193 MVA | Telefon:  +47 62 41 53 20 | epost@consensus.no