Priser

Priser og vilkår

 

 

Vårt salær beregnes som hovedregel med utgangspunkt i medgått tid. Oppdragets art, dets verdi, størrelse og kompleksitet kan ha betydning for fastsettelsen.

 

Normalt ligger prisene på: 1650,- - 1900,- pr time eks moms for advokat

1350,- eks. moms for advokatfullmektig.

 

Firmaet har egne avtaler med enkelte organisasjonen hvor medlemmer har avtalt pris

Timeprisen avtales særskilt for den enkelte sak, og fremkommer i oppdragsbekreftelsen.

 

Det vil påløpe 25% merverdiavgift på salæret. I forbindelse med saken, kan det i tillegg til salær, påløpe offentlige avgifter, rettsgebyrer og utlegg. Det kan tilkomme merverdiavgift også på utlegget. Saker faktureres normalt hver måned. Hertil kommer dekning av utlegg og kostnader.

 

 

Rettshjelpforsikring

 

Bil,- innbo- og villaforsikringer har normalt dekning for juridisk bistand. Denne dekker bare bestemte type saker og disse vilkårene fremkommer i forsikringsvilkårene. I disse sakene må klienten betale en egenandel. Vi avklarer med forsikringsselskapet om din forsikring gir rettshjelpdekning i din sak.

 

 

Fri rettshjelp

 

Dersom du er enslig og har inntekt under kr. 246.000,- brutto pr år og formue som ikke overstiger kr. 100.000,-, eller er samboer/gift og dere samlet ikke har over kr 360.000,- brutto inntekt pr år, vil du/dere i mange tilfelle ha krav på fri rettshjelp.

 

 

Forutsetningen er blant annet at det er behov for advokathjelp og at saken er av en bestemt type, slik som barnefordeling, samværsordninger, trygd/pensjon, personskadeerstatning, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse i husleieforhold, skifteoppgjør etter skilsmisse med mer.

 

 

Ta kontakt med oss, vi avklarer om du har rett til fri rettshjelp og søker om fri rettshjelp hos fylkesmannen eller hos domstolen.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Advokatfirmaet Consensus ANS 995 152 193 MVA tlf: 62 41 53 20 fax: 61 41 48 20 epost: epost@consensus.no