Iren Coucheron Johnsen

Advokat Iren Coucheron Johnsen

tlf: 93413303

mail: johnsen@consensus.no

 

Omtale:

Advokat Iren Coucheron Johnsen har lang erfaring fra påtalemyndigheten, herunder som politiadvokat, avsnittsleder og statsadvokat. Hun har bred prosedyreerfaring – både fra tingrett og lagmannsrett. Gjennom sin tid som dommerfullmektig har hun også erfaring fra en rekke områder innenfor privatretten herunder saker vedrørende barnefordeling, skifte av felleseie etter samlivsbrudd, arveoppgjør og avtalerett. Advokat Johnsen tar på seg oppdrag innenfor de fleste rettsområder og har særlig kompetanse på straffesaker, familiesaker og boligrett.

Erfaring:

•2013-2016 Konstituert som statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter i til sammen 15 måneder

•2008-2016 Politiadvokat/avsnittsleder i Hedmark/Innlandet politidistrikt

•2009-2010 Lederutdannelse fra Politihøgskolen

•2007-2008 Dommerfullmektig i Glåmdal tingrett

•2000-2007 Politifullmektig/adjutant/advokat i Inntrøndelag og Hedmark politidistrikt

•1994-1999 Cand jur fra Universitetet i Oslo med spesialfag i internasjonale menneskerettigheter, samt husleie- og boligrett

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Advokatfirmaet Consensus ANS 995 152 193 MVA tlf: 62 41 53 20 fax: 61 41 48 20 epost: epost@consensus.no