Pål Granberg

Advokat Pål Granberg

 

Tlf: +47 95 08 13 68

Epost: granberg@consensus.no

 

Omtale:

Advokat Pål Granberg ble ansatt i Advokatfirmaet Consensus ANS i september 2014.

Granberg har tidligere jobbet som advokatfullmektig/advokat for advokat Oddmund Enoksen på Sortland i Vesterålen.

 

Granberg fikk advokatbevilling i mars 2014.

 

Granberg arbeider innenfor de fleste rettsområder, og i særlig grad med fast eiendoms rettsforhold, kontrakts – og avtalerett, erstatningsrett, entrepriserett, arv-/skifte-/familiesaker, konkurs/insolvens, arbeidsrett, strafferett og fri rettshjelpssaker.

 

 

Erfaring:

 

15.09.2014- Advokat Advokatfirmaet Consensus Ans

2014-12.09.2014 Advokat advokatfirmaet Oddmund Enoksen, Sortland

2012-2014 Advokatfullmektig advokatfirmaet Oddmund Enoksen, Sortland

2006-2011 Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen

2010-2011 Utveksling 5. året ved University of Cape Town, Sør-Afrika

2005-2006 Høgskolen i Lillehammer, årsstudium sosiologi

 

 

Copyright © All Rights Reserved Advokatfirmaet Consensus ANS 995 152 193 MVA tlf: 62 41 53 20 fax: 61 41 48 20 epost: epost@consensus.no