Lars Østby-Deglum

Advokat Lars Østby-Deglum

 

Tlf mob/ direkte: +47 911 02 366

E-post: ostby-deglum@consensus.no

 

Advokat Østby-Deglum arbeider innenfor flere rettsområder, og har særlig kompetanse innenfor bygg- og entrepriserett, plan- og bygningsrett, fast eiendoms rettsforhold, ekspropriasjon og landbruksjuss, herunder odelsrett. Han arbeider også mye med selskapsrett, kontrakt- og kjøpsrett.

Advokat Østby-Deglum har bla. yt og yter bistand til en rekke grunneiere i større ekspropriasjonssaker mot bla kommunen og Statens Vegvesen. Han har også bevilling til å drive eiendomsmekling og forestår salg av fast eiendom, eventuelt bistand til å skrive kontrakt og forestå oppgjør i forbindelse med dette.

 

Advokat Østby-Deglum har bred erfaring fra landbruksvirksomhet og praktisk bygningsmessige forhold. Han har og har hatt en lang rekke tillits- og styreverv.

 

Erfaring:

 

2010- Partner i Advokatfirmaet Consensus ANS

 

2007-2010 Ansatt advokat i Advokatfirmaet Campbell & Co AS

 

2005-2007 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Campbell & Co AS

 

2003-2005 Trainee hos advokat Knut Walter Larsen

 

2005 Canjur. fra Universitetet i Oslo med spesialfag selskapsrett, husleie- og boligrett og odelsrett.

Med oppgave: Odelsloven §§ 1 og 2

 

 

Copyright © All Rights Reserved Advokatfirmaet Consensus ANS 995 152 193 MVA tlf: 62 41 53 20 fax: 61 41 48 20 epost: epost@consensus.no