Helge Hartz

Advokat Helge Hartz

 

Mobil: +47 996 185 71

E-post: hartz@consensus.no

 

Omtale:

 

Advokat Helge Hartz arbeider innenfor de fleste rettsområder, og jobber i særlig grad med fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett, entrepriserett, arv-/skifte-/familiesaker, konkurs/insolvens og straffesaker. Advokat Hartz har flere styreverv, og er samarbeidsadvokat med Glommen Skog SA.

 

Advokat Hartz har bevilling til å drive eiendomsmekling og forestår salg av fast eiendom, eventuelt bistand til å skrive kontrakt og forestå oppgjør i forbindelse med dette.

 

Hartz er fast bistandsadvokat for Nord-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

 

Erfaring:

2010- Advokat og partner i Advokatfirmaet Consensus ANS

2008-2010 Advokat med egen praksis i advokatfirmaet Holen & Hartz

2006-2008 Ansatt advokat i Advokatfirmaet Jonny Holen

2004-2006 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Jonny Holen

2004 Canjur. fra Universitetet i Oslo med spesialfag Bolig – og husleierett

2004 Master of Law (LLM) i Dispute Resolution ved Bond University med spesialfag negotiation/forhandlinger og

mediation/mekling

 

Copyright © All Rights Reserved Advokatfirmaet Consensus ANS 995 152 193 MVA tlf: 62 41 53 20 fax: 61 41 48 20 epost: epost@consensus.no