Alina R. Haug Drazkowski

Advokat Alina R. Haug Drazkowski

 

Tlf: +47 97 72 07 54

E-post: ad@consensus.no

 

Omtale:

 

Alina Drazkowski ble ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Consensus ANS desember 2011.

Drazkowski arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for Offentlig rett studieåret 2010/2011, og leverte sin 60 poengs masteroppgave om uførepensjon april 2011.

Etter endt studie begynte Drazkowski fra juni 2011 som rettsfullmektig i Trygderetten, og arbeidet der frem til tiltredelse som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Consensus ANS.

 

Drazkowski fikk sin advokatbevilling i juni 2013.

 

Gjennom sitt arbeid i trygderetten har Drazkowski mest erfaring fra offentlig rett, men advokatfirmaet har lagt vekt på at Drazkowski skal jobbe variert slik at hun i dag har kompetanse og erfaring innenfor de fleste rettsområder firmaet jobber innenfor. Drazkowski er den i firmaet som primært håndterer barnevern-saker.

 

Erfaring:

 

2013- Advokat advokatfirmaet Consensus ANS

2011-2013 Advokatfullmektig advokatfirmaet Consensus ANS

2011 Veileder og sensor Masteroppgave UIO

2011 Rettsfullmektig Trygderetten

2011 Cand.jur fra Universitetet i Oslo

2010 -2011 Vitenskapelig assistent institutt for offentlig rett

 

 

Copyright © All Rights Reserved Advokatfirmaet Consensus ANS 995 152 193 MVA tlf: 62 41 53 20 fax: 61 41 48 20 epost: epost@consensus.no