Home

Advokatfirmaet Consensus ANS tilbyr juridisk bistand til private og næringsdrivende innenfor de fleste rettsområder.

 

Vi legger særlig vekt på å yte hurtig og effektiv juridisk bistand av høy faglig kvalitet.

 

Det er ofte hensiktsmessig og ikke minst avklarende at advokaten blir kontaktet tidlig, og gjerne før en tvist har oppstått, slik at man kan ivareta klientens interesser på best mulig måte. Hvis en sak skulle havne i retten, har våre advokater bred erfaring med å prosedere i rettsapparatet.

 

Nedenfor fremkommer det en oversikt over de vanligste områder våre medarbeidere arbeider innenfor.

 

 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Avtalerett
 • Barnerett
 • Barnvernsaker
 • Eiendomsmekling
 • Entrepriserett
 • Erstatningsrett
 • Familerett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Inndrivelse av pengekrav
 • Kjøpsrett
 • Konkurs
 • Kontraktsrett
 • Landbruksjuss
 • Odelsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Skifterett
 • Selskapsrett
 • Strafferett
 • Tvangsfullbyrdelse

 

Rettsavgjørelser

Personvern

 

Vi i Advokatfirmaet Consensus ANS bryr oss om dine personvernrettigheter og -friheter. For å vite hvordan vi behandler dine personopplysninger ber vi deg om å lese vår personvernerklæring. Det gjør du ved å trykke på linken under:

 

Copyright © All Rights Reserved Advokatfirmaet Consensus ANS 995 152 193 MVA tlf: 62 41 53 20 fax: 61 41 48 20 epost: epost@consensus.no