Home

Advokatfirmaet Consensus ANS tilbyr juridisk bistand til private og næringsdrivende innenfor de fleste rettsområder.

 

Vi legger særlig vekt på å yte hurtig og effektiv juridisk bistand av høy faglig kvalitet.

 

Det er ofte hensiktsmessig og ikke minst avklarende at advokaten blir kontaktet tidlig, og gjerne før en tvist har oppstått, slik at man kan ivareta klientens interesser på best mulig måte. Hvis en sak skulle havne i retten, har våre advokater bred erfaring med å prosedere i rettsapparatet.

 

Nedenfor fremkommer det en oversikt over de vanligste områder våre medarbeidere arbeider innenfor.

 

 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Avtalerett
 • Barnerett
 • Barnvernsaker
 • Eiendomsmekling
 • Entrepriserett
 • Erstatningsrett
 • Familerett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Inndrivelse av pengekrav
 • Kjøpsrett
 • Konkurs
 • Kontraktsrett
 • Landbruksjuss
 • Odelsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Skifterett
 • Selskapsrett
 • Strafferett
 • Tvangsfullbyrdelse

 

Copyright © All Rights Reserved Advokatfirmaet Consensus ANS 995 152 193 MVA tlf: 62 41 53 20 fax: 61 41 48 20 epost: epost@consensus.no